Cenotvorba pojištění, price walking a poslední prohlášení EIOPA o cenové segmentaci

Cenotvorba pojištění, price walking a poslední prohlášení EIOPA o cenové segmentaci

Michal Doležel

26. 3. 2023

Diferenční cenotvorba neboli diferenční stanovení cen a „price walking“. Pomůže vám tento článek, týkající se zjištění EIOPA, snížit platby za pojištění?

 

Dne 16.3.2023 vyšlo dlouho očekávané stanovisko EIOPA k diferenčnímu stanovení cen (differential pricing). Čeho se týká? A kdo je EIOPA?

 

Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA)

EIOPA je nezávislý orgán, který je součástí evropského systému finančního dohledu a poskytuje poradenství Evropské komisi, Evropskému parlamentu a Radě Evropské Unie. EIOPA mimo jiné nástroje vydává prohlášení (tzv. Supervisory Statements). Cílem prohlášení je předložit zjištění o současných postupech a uvést oblasti pro zlepšení se zaměřením na očekávání – prohlášení jsou určena vnitrostátním orgánům dohledu i pojišťovnám a záložnám. Poslední prohlášení o diferenčním stanovení cen může mít významný dopad na pojišťovny a spotřebitele.

 

Diferenční stanovení cen je otázkou přežití pojišťoven, různá cena je většinou férová …

Neexistuje jiný produkt/služba, která by měla složitější cenotvorbu než je pojištění. Cenu ovlivňuje klidně 10-15 různých parametrů.

Pojišťovny chtějí dát každému klientovi co nejpřesnější cenu podle jeho rizikovosti, na základě výše zmíněného termínu „diferenční stanovení cen“ nebo jinak – cenové segmentace. Kdyby pojišťovna nerozlišovala cenu dle rizikovosti, tak zkrachuje. Důkaz?

Představme si, že jsou tu jen 2 druhy řidičů – Opatrní (většinou nemají žádnou škodu a mají „plné bonusy“), jejich riziko je 10. Druhá skupina řidičů – Nebezpeční (mají více nehod) s rizikovým profilem 30. Tyto řidiče se snaží získat dvě pojišťovny, Chytrá a Hloupá. Chytrá pojišťovna je pojišťovna, která zaměstnává chytré pojistné matematiky a tak každému klientovi nabídne pojištění, které odpovídá ceně dle pojistného rizika, tj. 10 a 30. Hloupá pojišťovna takové matematiky nemá a nabízí všem průměr 20.

Každý řidič chce platit co nejméně. Opatrní se pojistí u Chytré pojišťovny za 10 a udělají přesně tolik škod, kolik se odhadovalo. Hloupá pojišťovna je na tom hůř, protože Nebezpeční řidiči s rizikem 30 se u ní pojistili za 20, přitom Opatrní řidiči se u ní nepojistí, protože je pro ně drahá. Škod bylo díky rizikovosti 30 u Nebezpečných řidičů o polovinu více, než pojišťovna vybrala na pojistném a tak zkrachovala.

Nejdůležitějším parametrem je nepochybně historie řidiče – jeho počet bonusových, bezeškodných měsíců. Pokud má řidič „plné bonusy“, tzn. 10 let bez nehod je pravděpodobné, že bude bez nehody jezdit i další rok. Ovšem nemusí to tak nutně být, proto nemůže být sazba nulová – nějaké riziko tu vždy bude.

Stejně tak se dá ušetřit na pojištění, kde se monitoruje kilometrový nájezd s tím, že řidič najede např. do 5000 km/rok. Auto, které stojí v garáži je pro pojišťovnu určitě bezpečnější než auto, které jezdí každý den a ročně najede 50 000 km. U člověka, který najede do 5000 km/rok je pravděpodobnost nehody výrazně menší a tak mu např. Allianz nebo pojišťovna Pillow dá slevu na pojistném. WIN-WIN.

 

… ale někdy může být nepoctivá !

  • Opakované zvyšování ceny pojistného produktu pro téhož zákazníka ve fázi obnovy na základě jeho nízkého sklonu k obcházení trhu (nízká pravděpodobnost odchodu) – například starší klient, který nesjednal elektronickou komunikaci, protože třeba nemá e-mail, nesjedná si uživatelský přístup ke smlouvě (aplikace, přes webové rozhraní) – takový klient bude možná „pohodlný“ a bude méně ochotný každoročně řešit nové přepočty pojištění;
  • Opakované zvyšování ceny pojistného produktu pro stejného zákazníka ve fázi obnovy na základě jeho nízké cenové elasticity (známé také jako „ochota platit“);

  • Doporučování nebo pobízení potenciálního zákazníka ke koupi jednoho pojistného produktu oproti jinému produktu z důvodu velmi nízké počáteční ceny a následné uplatňování náhlého, neočekávaného, výrazného a opakovaného zvyšování ceny pro zákazníky při obnově na základě důvodů nesouvisejících s upisovacím rizikem nebo náklady na službu.

 

O výše zmíněné praktiky se začal zajímat Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA). Závěr posledního stanoviska je jasný: některé praktiky diferenční cenotvorby nejsou v souladu se zákonem. Jde zejména o postupy, kdy jsou „platby placené zákazníky opakovaně zvyšováno ve fázi obnovy na základě důvodů, které nesouvisejí s upisovacím rizikem nebo náklady na službu“.

Jako příklad neférového jednání označila EIOPA praktiku nazývanou „price walking“ = noví klienti platí nižší cenu než stávající klienti pojišťovny se stejnou rizikovostí. Čím věrnější klient, tím vyšší přirážka k ceně.

Tento neduh řádí hlavně v pojištění vozidel, ideálně, aby byl tento prvek zakázán přímo v novém zákoně o povinném ručení, platném od příštího roku. A není to SCI-FI, např. Velká Británie tyto praktiky zakázala zákonem. Podle mého mínění se tak bohužel ještě nějaký ten rok nestane, takže nezbývá nic jiného než cenu pojištění občas přepočítat. A s tím rád pomohu!

 

Kontaktovat mě můžete ZDE

 

 

Evropský hlídač pojišťoven vyrazil do boje proti „zombie“ cenám pojištění – Seznam Médium. [online]. Copyright © 1996 [cit. 26.03.2023]. Dostupné z: https://medium.seznam.cz/
Zakáže celá Evropa „zombie“ ceny pojištění? – oPojištění.cz. oPojištění.cz [online]. Copyright © 2023 oPojištění.cz s.r.o. [cit. 26.03.2023]. Dostupné z: https://www.opojisteni.cz/
EIOPA supervisory statement takes aim at unfair ‘price walking’ practices. Redirecting to https://www.eiopa.europa.eu/index_en[online]. Dostupné z: https://www.eiopa.europa.eu/eiopa-supervisory-statement-takes-aim-unfair-price-walking-practices-2023-03-16_en

 

 

 

Nejnovější články

Další články