Pojištění odpovědnosti v Itálii

Pojištění odpovědnosti v Itálii

Michal Doležel

12. 2. 2022

Od 1.1.2022 platí v Itálii nové nařízení, podle kterého musí mít každý lyžař platné pojištění odpovědnosti v občanském životě. Toto potvrzení je možné vystavit buď v rámci cestovního pojištění, nebo je možné požádat pojišťovny o vystavení potvrzení z pojištění majetku občanů.
Níže naleznete detailní infomace: Co všechno se od 1.1.2022 mění? Jak k tomu zatím přistupují jednotlivé pojišťovny?

CO SE OD 1.1.2022 V ITÁLII MĚNÍ?

 1. Zavedení povinnosti mít platné pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou třetím osobám při lyžování na sjezdovce v lyžařském areálu. Platnost pojištění se prokazuje předložením potvrzení o pojištění odpovědnosti, ke kterému bude docházet zejména při koupi skipasu, ale také při náhodné kontrole na svahu nebo při řešení škody na místě. Za lyžování se považuje nejen alpské lyžování, nýbrž také snowboarding, sáňkování, bobování, telemark a další lyžařské aktivity. Výjimkou je pouze běžkování, pokud je prováděno v určeném prostoru areálu. Za nesplnění povinnosti předložit potvrzení o platném pojištění odpovědnosti je stanovena pokuta v rozmezí 100-150 EUR a současně dojde k okamžitému zabavení skipasu.
 2. Zákaz lyžování pod vlivem alkoholu a dalších návykových látek. Kontroly mají probíhat namátkově. V Itálii však není stanovena absolutní nulová tolerance. Vedle okamžitého zabavení skipasu navíc při překročení hranice 0,5 ‰ alkoholu v krvi lze uložit pokutu v rozmezí 250-1000 EUR. Při překročení 0,8 ‰ se jedná navíc o trestný čin.
 3. Všechny osoby do 18 let musí nosit přilbu na sjezdovce (doposud pouze děti do 14 let). Není přilba jako přilba. Přilba na lyžování musí vyhovovat technickým specifikacím dle normy (ČSN) EN 1077:2008 (Přilby pro sjezdové lyžování a snowboarding) a nést označení písmeny „CE“. Zde opět za nesplnění povinnosti lze uložit pokutu v rozmezí 100-150 EUR.

JAK K TOMU PŘISTUPUJÍ JEDNOTLIVÉ POJIŠŤOVNY?

 • Allianz – potvrzení bude vydáno výhradně na základě požadavku klienta. Potvrzení k cestovnímu pojištění je nutné vyžádat na spravacp@allianz.cz , potvrzení z pojištění majetku na domov@allianz.cz.
 • AXA – potvrzení o sjednaném pojištění odpovědnosti bude automaticky zasíláno se smluvní dokumentací při sjednání CP ve variantě Komfort a Excelent. Potvrzení k platným ročním kartám je možné vyžádat na lince zákaznického servisu zakaznickalinka@axa-assistance.cz , nebo na telefonní lince 272 099 990.
 • ČPP – nastaveno automatické generování potvrzení při sjednání pojištění. Vystavení potvrzení k pojištění odpovědnosti v rámci občanských produktů lze pouze v individuálních případech, na vyžádání klienta.
 • ČSOB – potvrzení bude vystaveno k CP na žádost klienta. Potvrzení lze vystavit k platné smlouvě v českém nebo anglickém jazyce. Potvrzení k pojištění odpovědnosti v rámci jiných produktů je možné vystavit, výhradně na žádost pojistníka, který bude v potvrzení uveden jako pojištěná osoba.
 • ERGO – v rámci cestovního pojištění sjednaného online bude potvrzení generováno na základě označení požadavku při sjednání smlouvy CP a bude zasíláno společně s pojistkou. Z ostatních pojištění bude potvrzení vystaveno výhradně na vyžádání klientem přes e-mail info@ergo.cz , potvrzení bude zasláno v anglickém jazyce.
 • ERV – Potvrzení bude automaticky vydáváno k CP (pro varianty obsahující zimní sporty), dále také u celoročního pojištění a rámcových smluv.
 • GČP – do 20.1.2022 je nutno o potvrzení k cestovnímu pojištění požádat, po tomto datu se již bude automaticky generovat v rámci smluvní dokumentace. V rámci majetkového pojištění je možné na žádost klienta potvrzení vystavit ručně.
 • Kooperativa – automatické generování potvrzení k cestovnímu pojištění se předpokládá koncem února. Do té doby lze využít formulář, který je nově možné vyplnit v KNZ a potvrdit na přepážce Kooperativy. Potvrzení je možné vystavit k pojištění odpovědnosti sjednanému v rámci cestovního pojištění, dále pak k pojištění odpovědnosti sjednaném v produktech majetkového pojištění občanů.
 • PVZP – obecné potvrzení tiskne přímo zprostředkovatel ke všem smlouvám, kde je pojištění odpovědnosti sjednáno. Jedná se o provizorní řešení, pojišťovna pracuje na automatickém procesu. V případě vzniku pojištění platbou má zprostředkovatel tento dokument přikládat k e-mailu, ve kterém zasílá návrh PS.
 • Slavia – potvrzení bude součástí smlouvy cestovního pojištění (jako příloha).
 • UNIQA – od 13. 12. 2021 je potvrzení v AJ součástí smluvní dokumentace při sjednání cestovního pojištění v prostředí DIGIPOS. Později bude potvrzení také součástí smluvní dokumentace při sjednání cestovního pojištění online. Klienti s ročními smlouvami cestovního pojištění si mohou o potvrzení požádat emailem (vč. uvedení čísla PS) na cestovni@uniqa.cz. Klienti, jejichž cestovní pojištění je součástí platební karty, si musí rozsah a výši pojistného krytí ověřit u poskytovatele platební karty a následně si mohou o potvrzení požádat emailem (vč. uvedení jména, příjmení a RČ držitele karty) na cestovni@uniqa.cz

Nejnovější články

Další články